Vinogradi na južnih legah

Naši vinogradi so večinoma na dvignjenih južnih legah nad vasjo, ves dan obsijani s soncem in blago prevetreni.

V naših vinogradih je praviloma gostota sajenja okrog 5000 trt na hektar. Nadmorska višina je med 150 do 250 m n. v. V mlajših vinogradih je čista obdelava, starejši so zatravljeni.

Vzgojna oblika je nizka, eno šparonska ( enojni guyot ), s pridelkom grozdja približno 1 kg na trto.

Vino se rodi na trti v vinogradu. Tu začne svojo pot do steklenice.

Vinograd Jeseni Martin Krapež in trta Vinograd pozimi Zasneženi vinograd
Vina Krapež © 2017 / avtorji

EU