Barbera 2015
2011   2013   2015  

Barbera 2015

Letnik: 2015
Sorta grozdja: barbera 100 %
Lega vinogradov: terase, južna pozicija
Sestava tal: lapor, peščenjak
Trgatev: redčenje grozdov v začetni fazi barvanja jagod, trgatev ročna
Vinifikacija: /
Zorenje: /
Stekleničenje: /
Vsebnost alkohola: /
Vsebnost sulfitov: /
Temperatura serviranja: /
Značilnosti vina: /
Spajanje s hrano:
Potencial staranja: /

Vina Krapež © 2017 / avtorji